Disclaimer

Hoewel deze site en de daar in te schakelen diensten met grote zorgvuldigheid zijn samengesteld en worden uitgevoerd, kan de Verkiezing Speelgoed van het Jaar geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de tekst of in de uitvoering. Voor de inhoud, actualiteit en werking van websites van derden die via "links" op deze website kunnen worden opgeroepen aanvaardt de Verkiezing Speelgoed van het Jaar geen aansprakelijkheid.

 Verkiezing Speelgoed van het Jaar behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. 

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid stuur je een e-mail naar: info@speelgoedvanhetjaar.nl

Website

De website is ontworpen door ontwerpbureau i-Matic in opdracht van de Verkiezing Speelgoed van het Jaar. Alle copyrights berusten bij de ontwerper. Het copyright van alle artikelen op deze website berust bij de desbetreffende auteurs en mag zonder hun toestemming niet worden gebruikt.

  •