1. De Verkiezing Speelgoed van het Jaar wordt georganiseerd door de Stichting Speelgoed Nederland (SGN). Doel is om consumenten een handvat te geven bij het maken van een keuze bij de aankoop van speelgoed.

2. De Verkiezing Speelgoed van het Jaar komt tot stand dankzij een samenwerking tussen de detailhandel, online verkopende bedrijven en de leveranciers van speelgoed in Nederland.

3. Deelname aan de Verkiezing Speelgoed van het Jaar 2024 staat open voor alle leveranciers van speelgoed die op de Nederlandse markt actief zijn.

4. De ingezonden artikelen moeten door alle verkooporganisaties zoals ook websites van speelgoed ingekocht kunnen worden bij de deelnemer en niet uitsluitend via een groothandel. De artikelen dienen voor het publiek verkrijgbaar te zijn vanaf uiterlijk 1 oktober 2024. Indien aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan, kan de Verkiezing Speelgoed van het Jaar besluiten het betreffende artikel van deelname uit te sluiten. Van ieder winnend artikel, waarvan de jury een prototype heeft beoordeeld, dient voor 15 september 2024 een productie exemplaar toegestuurd te worden. De deelnemer verklaart dat het ingezonden artikel voldoet aan de door de Nederlandse wetgeving gestelde eisen zoals opgenomen in de Richtlijn Speelgoedveiligheid (RSV) en dus is voorzien van een CE-markering. Tevens zorgt de deelnemer er voor c.q. vergewist hij zich ervan dat de arbeidsomstandigheden, waaronder het ingezonden artikel is geproduceerd, voldoen aan internationale normen, dan wel aan nationale wetten in het productieland. In het verleden verschenen artikelen die nooit eerder aan de verkiezing deelnamen, kunnen eveneens aan deze jaargang meedoen.

5. De vakjury kiest uit de aangemelde artikelen per categorie, 3 winnaars. Deze winnaars worden intern in de week van 8 juli 2024 bekend gemaakt, en op 10 september 2024 aan het publiek middels een pers en social media-evenement

6. Aan deelname aan de verkiezing zijn geen kosten verbonden. De leverancier van een winnend artikel verplicht zich tot betaling van € 4.750 excl. BTW voor dat winnende artikel. De Verkiezing Speelgoed van het Jaar gebruikt deze bijdragen voor de organisatie van de verkiezing en de promotie van de winnaars. De factuur voor de kosten van het winnen zal binnen een week na de bekendmaking worden verzonden en moet binnen twee weken na verzending zijn voldaan aan de SGN. Wint hetzelfde artikel in nog een categorie, wordt de bijdrage verdubbeld.

7. Vanuit de 3 winnaars per categorie kiest het publiek online de winnaar van de Publieksprijs. De leverancier van een winnend artikel van een Publieksprijs verplicht zich tot een betaling van € 995 excl. BTW. Dat bedrag komt op de bijdrage uit punt 6.

8. Voor ieder artikel dient een deelnameformulier te worden ingevuld op de website www.speelgoedvanhetjaar.nl. De bevestigingsmail van dit formulier dient vervolgens te worden geprint en aan het artikel te worden vastgemaakt bij inzending.

9. Indien een prototype wordt ingestuurd, dit kan zowel op het artikel zelf als op de verpakking betrekking hebben, dient dit op het inschrijfformulier te worden aangeven. Voor artikelen die na jurering moeten worden geretourneerd, gaan de kosten daarvan naar de deelnemer.

10. Artikelen en de uitgeprinte bevestigings email van de inschrijving dienen vanaf de inschrijving voor 28 juni 2024 te worden afgeleverd of verstuurd aan het volgende adres:

SGN
p/a Lobbes Speelgoed
T.a.v. Alice van Samen Spelen / Speelgoed van het Jaar
Galvanistraat 8 
6716 AE Ede

Stuur vooraf een email ter aankondiging van de verzending naar alice@samenspelen.nl
 

Aanleverspecificaties

De artikelen dienen “speelklaar” te worden aangeleverd, met andere woorden: de artikelen moeten zijn voorzien van alle benodigde accessoires, batterijen en accu’s; de onderdelen van de artikelen moeten zijn uitgepakt (b.v. de cellofaantjes zijn verwijderd) en batterijen moeten zijn aangebracht. Indien een artikel niet speelklaar wordt aangeleverd, worden de kosten voor het speelklaar maken in rekening gebracht à € 100,00 per artikel. De kosten voor niet meegeleverde batterijen enz. worden in rekening gebracht. De leverancier moet zelf zorgen, indien nodig, om het artikel aan de jury te tonen, voor een computer, t.v. of ander hulpmateriaal.

Constructiespeelgoed dient te zijn opgezet; volledig gemaakt.
Verder dient ieder artikel helder te worden omschreven (vermijd een “verkooptekst”) in maximaal 450 tekens, dus niet in 450 woorden. Uit deze omschrijving moeten de kernpunten van het artikel blijken dan wel het doel van het speelgoed of spel, en moet zijn aangegeven waarom het artikel zich onderscheidt van een willekeurig ander artikel dan wel waarom het zo leuk of vernieuwend is. De leverancier vermeldt deze omschrijving op het formulier dat op de website moet worden ingevuld.

In de nieuwe categorie Duurzaam kan de deelnemer in zijn eigen woorden beschrijven waarom de inzending deze categorie zou moeten winnen.

Indien gewenst kan aan de uitgeprinte bevestigings email van de inschrijving een toelichting worden gehecht die meer informatie geeft over het betreffende artikel.

Deelnemers kunnen een filmpje van maximaal 3 minuten uploaden van elk te jureren artikel, waarin toelichting, uitleg en/of doel van het artikel duidelijk wordt. Bij voorkeur geen commercials.

Een artikel kan niet worden gejureerd op basis van uitsluitend een filmpje. Wel kan een prototype worden gejureerd.

Artikelen kunnen worden aangemeld in de volgende categorieën:

 • Spellen en puzzels: verdeeld in Puzzels, Kinderspellen, Familiespellen tot 12 jaar, Familiespellen vanaf 12 jaar en Kennerspellen.
 • Buitenspeelgoed, skelters, themafietsjes, sport-speelgoedsets, trampoline, strandsets, zwembaden. 
 • Bouw -en constructiespeelgoed. 
 • Knutselspeelgoed, creatief, DIY, girls fashion. 
 • Pluche en interactief pluche
 • Voertuigen, auto’s, radiografisch.
 • Electronica voor jongeren, muziek, dj sets, werkzaam op batterijen, meta toys
 • Poppen, rollenspelen.
 • Peuter, kleuterspeelgoed, stationary, tot 4 jaar voorleesboekjes. 
 • STEAM, voor school, educatief, wetenschap, discover. Gereedschap, keukensets. 
 • Actiefiguren, verzamelingen, collecties, speelsets.
   

Alsmede in de categorieën:

 • Duurzaam
 • Kidult; 18 plus speelgoed
 • De Nostalgische 50


Totaal 17 categorieën.
 
Zelf kiest de SGN een winnaar in de volgende 3 categorieën:

 • Het meest innovatieve product van 2024
 • Nieuwkomer als bedrijf, start-up met een bedrijfsvoering gestart na 1 augustus 2022 op de Nederlandse markt
 • De Nostalgische 50: winnaar van de Verkiezing Speelgoed over de afgelopen 50 jaar, totaal 3

Voor het winnen van deze categorieën wordt geen bijdrage gerekend.

 

 

11. Van het artikel moet een gebruiksaanwijzing, handleiding of spelregels in de Nederlandse taal beschikbaar zijn. Deze moet worden bijgevoegd bij het artikel.
 

12. De deelnemer onthoudt zich van iedere handeling die de onpartijdigheid van de jury in gevaar kan brengen.
 

13. De keuze van de vakjury van niet-winnaars wordt niet toegelicht.
 

14. Na de beoordeling van het artikel door de jury kan de leverancier de adviesverkoopprijs van het artikel niet meer aanpassen. De verkiezing kan op verzoek van de leverancier de prijs eventueel wel verlagen nadat zij de jury heeft geraadpleegd. Indien meerdere versies van een artikel op de markt worden gebracht, moet dat worden opgegeven onder vermelding van de naam van die versie op het aanmeldingsformulier waarmee het artikel ter jurering wordt aangeboden. Indien een andere versie op de markt wordt gebracht van een winnend artikel na de jurering en vóór 31 december 2024 moet die aan de organisatie van de verkiezing ter kennis worden gebracht.
 

Indien meerdere versies van een artikel op de markt worden gebracht, moet dat worden opgegeven onder vermelding van de naam van die versie op het aanmeldingsformulier waarmee het artikel ter jurering wordt aangeboden. Dit geldt ook voor b.v. een pop met rode en een met paarse kleren.

Indien een andere versie op de markt wordt gebracht van een winnend artikel na de jurering en vóór 31 december 2024 moet die aan de organisatie van de verkiezing ter kennis worden gebracht.
 

15. Winnaars gekozen door de vakjury worden daarover in de week van 8 juli geïnformeerd. Van ieder winnend artikel moet een te fotograferen item voor drukwerk en voor de website worden aangeleverd. De foto’s worden in opdracht van de Verkiezing Speelgoed van het Jaar door een fotograaf gemaakt indien de leverancier zelf geen geschikt beeldmateriaal kan aanleveren. De leverancier van een winnend artikel mag tot 10 september 2024 enkel intern aan de eigen verkooppartners en marketingorganisaties laten weten dat een artikel gewonnen heeft. Dit moet naar het publiek geheim blijven op straffe van uitsluiting van de verkiezing.
 

16. Indien een artikel dat wint, door de winnaar wordt teruggetrokken later dan 4 weken na bekendmaking in de week van 8 juli 2024, dus na de eerste week van augustus 2024, moet de leverancier hiervoor de normale vergoeding voldoen. In alle andere gevallen waarin artikelen in een latere fase onterecht tot winnaar zijn bepaald, dient de vergoeding te worden betaald.
 

17. De organisatie stelt aan de winnaars een logo ter beschikking. Het logo mag uitsluitend worden gebruikt zoals wordt aangegeven. Het logo mag alleen worden aangebracht op het artikel in de uitvoering zoals dat door de vakjury is beoordeeld. Het logo mag niet worden aangepast en mag vanaf de week van 8 juli 2024 worden gebruikt ter voorbereiding op verkoop -en marketingacties.
 

18. De Verkiezing Speelgoed van het Jaar maakt de winnende artikelen aan het publiek bekend op 10 september 2024 op www.speelgoedvanhetjaar.nl en stelt de bezoekers van de site van 10 september tot en met 10 november 2024 te stemmen en zo de Publieksprijzen te bepalen. De winnaar in een categorie is het artikel dat de meeste stemmen krijgt van het publiek. Voor de Publieksprijzen wordt eveneens een logo beschikbaar gesteld.
 

19. Vanaf 19 oktober tot 3 november 2024 vindt de Speelgoedweek plaats in retail met extra aandacht voor de winnaars en het stemmen voor de Publieksprijzen.
 

20. Leveranciers van een winnend artikel kunnen naast een oproep om te gaan stemmen ook een stemadvies geven aan de consument. Een tegenprestatie voor het uitbrengen van een stem, op welke wijze dan ook, mag op straffe van diskwalificatie niet aan de stemmer worden gegeven.
 

21. De bekendmaking van de Publieksprijswinnaars in de verschillende categorieën vindt plaats op 14 november 2024 tijdens het 4de Nederlandse Speelgoed Gala.
 

22. De leverancier van een winnend artikel dient zich flexibel en markt vriendelijk op te stellen. Hij dient detaillisten en andere verkooporganisaties in de gelegenheid te stellen enkele artikelen te bestellen dan wel kleine orders te plaatsen om genoemde artikelen in het assortiment op te kunnen nemen. De leverancier van een winnend artikel verplicht zich medewerking te verlenen aan de publiekswedstrijd.
 

23. De leverancier van een winnend artikel stelt minimaal 25 artikelen kosteloos ter beschikking aan de Verkiezing Speelgoed van het Jaar. Deze artikelen zullen worden gebruikt voor een verloting onder mensen die stemmen, alsmede promotiedoeleinden en influencers. Indien leveranciers meer artikelen ter beschikking willen stellen voor de influencers is dat uiteraard mogelijk.
 

24. De Verkiezing Speelgoed van het Jaar zal de eventueel overgebleven verstrekte artikelen overdragen aan een nader te bepalen goed doel.
 

25. Overtreding van het reglement kan leiden tot uitsluiting van deelname en/of aansprakelijkstelling.
 

26. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de SGN.