Hulpjury 2016

Hulp in 2016

Een artikel wordt niet zomaar winnaar van de Verkiezing Speelgoed van het Jaar; eerst wordt het door een vakjury genomineerd en daarna kan er door “heel Nederland” op worden gestemd. Als een artikel zo de meeste stemmen krijgt, wil dat nóg niet zeggen dat het winnaar wordt, want ook de stemmen gegeven op de Speeldag in Hoorn en de stemmen van de hulpjury tellen mee.

Sinds 2011 roept de Verkiezing Speelgoed van het Jaar hulp in. Ook in 2016 kunnen we hulp gebruiken. Kinderen van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en hun ouders en begeleiders, leerlingen van basisscholen en de kinderen van de buitenschoolse opvangcentra en hun ouders en groepen 12-plussers wordt gevraagd zich op te geven om de genomineerde spellen te testen, beoordelen en vervolgens erop te stemmen.


De stemmen van de hulpjury tellen voor maar liefst 35% mee en die van de speeldag voor 15% in de einduitslag!


Natuurlijk staat er wat tegenover al die hulp: iedere peterspeelzaal/kinderdagverblijf en basisschool/buitenschoolse opvang die wordt uitgekozen, krijgt van elk te beoordelen genomineerd artikel maar liefst twee exemplaren! Elke groep 12-plussers krijgt 1 exemplaar van elk te beoordelen genomineerd artikel!

En dit is de hulpjury 2016!

Hulpjury peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
KDV De Kinderkeet, Amsterdam
Het Elfenbosch, Velp GLD
Kinderdagverblijf Pimmetje, Leiden
Het Zonnehuis, Den Bosch

Opdrachten:
Kinderen: Maak met zijn allen één grote tekening waar ieder zijn of haar lievelingsspeelgoed- of spel op uitbeeldt. Dat kan door allemaal kleine blaadjes aan elkaar te plakken of op een groot vel ieder kind een stukje te laten tekenen/schilderen/plakken.
Ouders/begeleiders: Minimaal 5 ouders en 3 begeleiders moeten in 300 woorden hun mening omschrijven over de Verkiezing Speelgoed van het Jaar. In de week van 17 oktober wordt aangegeven hoe de opdrachten kunnen worden aangeleverd. Alle uitgewerkte opdrachten worden in beginsel op www.speelgoedvanhetjaar.nl geplaatst. Het is mogelijk dat de jury langskomt om de opdrachten ter plekke te beoordelen. Het kan ook zijn dat de opdrachten moeten worden ingestuurd, dat moet altijd vóór 31 oktober 2016. De datum waarop de jury komt, wordt in overleg vastgesteld. Op 1 november worden de inzendingen beoordeeld. 

Hulpjury basisscholen:
BS De Steiger, Stampersgat
RK Basisschool Laetare, Lelystad
OBS Geert Holle, Berkhout
OBS Juliana van Stolbergschool, Castricum

Opdrachten:
Groep 1 en 2: Maak met zijn allen één grote tekening waar ieder zijn of haar lievelingsspeelgoed- of spel op uitbeeldt. Dat kan door allemaal kleine blaadjes aan elkaar te plakken of op een groot vel ieder kind een stukje te laten tekenen/schilderen/plakken. 
Groep 3 t/m 5: Schrijf samen een verhaal (van maximaal 500 woorden) waarin je fantaseert met welk speelgoed jullie meester/juf stiekem nog steeds speelt als hij/zij denkt dat er niemand kijkt. Je mag van alles bedenken, hoe gekker hoe beter! Laat je fantasie maar de vrije loop. De school/opvang kiest het beste verhaal uit
Groep 6 t/m 8: Maak met je hele klas een liedje of rap over spelen of speelgoed, en dat je er nooit te oud voor bent. Zorg ervoor dat het bestaat uit minimaal 4 coupletten, en natuurlijk een steeds terug kerend refrein. Dit mag een nieuwe tekst op een bestaand liedje zijn. De school/opvang kiest het beste lied uit.
Prijs: Op de school of buitenschoolse opvang die volgens de jury van de Verkiezing Speelgoed van het Jaar de opdrachten het beste heeft uitgevoerd en aan alle voorwaarden heeft voldaan, zal op 9 november de bekendmaking van de winnaars door Keet! plaatsvinden en Vivian den Hollander komt ook langs! Op uiterlijk 4 november krijgt de school of buitenschoolse opvang die gewonnen heeft bericht. 

Spelersgroepen 12 plus:
Acht spelersgroepen zijn gekozen uit Oosterland, Rotterdam (2), Amsterdam, Capelle aan de IJssel, Ell, Hoofddorp en IJmuiden.

Opdrachten en voorwaarden:
- alle leden van elke groep spelen met alle spellen. 
- elke groep maakt een verslag van het testen (minimaal 500 woorden) met foto’s (waarop te zien is dat met de genomineerde artikelen wordt gespeeld) en graag filmpjes. 
- alle leden van elke groep brengen hun stem uit. Dit alles moet uiterlijk op 30 oktober in het bezit van de organisatie zijn. In de week van 17 oktober wordt bekendgemaakt hoe de stemmen kunnen worden uitgebracht en het verslag, foto’s en filmpjes kunnen worden aangeleverd. Alles wordt in beginsel op www.speelgoedvanhetjaar.nl geplaatst. Het toegestuurde speelgoed en spellen kunnen jullie houden! De uitgebrachte stemmen tellen voor 35% mee in de uiteindelijke uitslag.


HULP IN 2015

Basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven hebben zich aangemeld om het speelgoed te beoordelen.
Lees meer... 

HULP IN 2014

Basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven hebben zich aangemeld om het speelgoed te beoordelen.
Lees meer... 

HULP IN 2013

Basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven hebben zich aangemeld om het speelgoed te beoordelen.
Lees meer...